Услуги – изкопи, контейнери за отпадъци, строителна техника

Строителни услуги. Банкя-Транстрой

 

 • Изкопи и насипи
 • Контейнери за извозване на строителни отпадъци
 • Транспорт и изхвърляне на строителни и битови отпадъци
 • Контейнери под наем
 • Контейнери за извозване на отпадъци – 4 и 7 кубика.
 • Вертикални планировки.
 • Обратен насип.
 • Доставка на хумус за озеленяване.
 • Транспорт с триосни и четириосни камиони.
 • Бобкат.
 • Валяк.
 • Комбиниран и верижен багер.
 • Хидрочук.

 

Наем и доставка на контейнери за извозване на отпадъци

Доставяме контейнери за строителни и битови отпадъци под наем след ремонт или строеж – 4 или 7 кубика. Осигуряваме работници за почистване, товарене, извозване и транспортиране на земни маси и всякакъв вид отпадъци.

Цената на транспортната услуга и големината на контейнера зависи от обема отпадъци и близостта до съответното оторизирано сметище (депо), както и от вида боклук, съобразно наредбите и изискванията. При нужда може да направим предварителен оглед за оценка на услугата.

Контейнерите са с различна вместимост и услугата е достъпна за територията на град София, включва съответните такси за изхвърляне. Строителни контейнери под наем и доставка, както и 7 кубикови контейнери, може да заявите на телефони: 0888 64 13 14 и 0878 39 88 87 или в страницата ни за контакт.

Изкопи и насипи и всички видове земни работи

Предлагаме услуги с професионални тежки машини и оборудване – багер, бобкат, валяк, комбиниран багер, хидрочук, самосвали, подравняне на терени, извозване на земна маса, обратен насип, изкоп, инертни материали, хумус за озеленяване.

Изкопната и насипна дейност включва строителни изкопи за всякакви предназначения като: изкопаване и терасиране на терени, трамбоване, укрепване и уплътняване на терени, отводняване, изкопаване на канали и др.