За нас

Банкя-трансстрой ЕООД е съдадена през 2007 година. Разполагаме с богат набор от строителна механизация.

Ефективно действие на всякакъв вид строителни обекти. Профисионално разрушаване на стари жилищни сгради.

Изкопи, насипи, вертикални планировки, транспортни услуги, хумус за озеленяване, доставка на инертни материали, контейнери за строителни отпадъци, почистване на мазета, тавани и жилищни сгради.

Банкя-трансстрой ЕООД гарантира гъвкава политика на фирмата относно нуждите на своите клиенти.

Предлага точно и ясно ценообразуване на услугите си за нашите клиенти. Коректно отношение, отлична комуникация и изпълнение в срок на поставените задачи.